Aanwezigheden 2012- 2013


De tabel hieronder geeft weer hoeveel leden er ingeschreven zijn en hoeveel leden er in elke les aanwezig zijn.
Er is ook een totaal voor groep 1 en groep 2 samen, de -15 jarigen dus. Eveneens er een totaal voor alle groepen samen.

Om de tabel in een grafiek te zien: click op CHART1 onderaan. 

(het archief van vorige sportjaren vind je hier: Aanwezigheden)

Comments