Algemene vergadering Judo Club Bierbeek

Vrijdag 8 februari 2019

De Borre
Speelpleinstraat 10
3360 Bierbeek

zaal: Panamarenko


Uitnodiging

Uitnodigingsbrief  algemene vergadering 8 februari 2019

Datum

De algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 8 februari 2019

Op deze dag zijn er geen trainingen

Plaats

De vergadering vindt plaats in CC De Borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek.

Vergaderzaal: Panamarenko

Registratie voor de algemene vergadering (webformulier)

Registratie mogelijk vanaf 1/1/2019 tot 31/1/2019

Alleen meerderjarige leden van Judo Club Bierbeek met een geldige vergunning op het moment van de algemene vergadering kunnen zich inschrijven en deelnemen aan de vergadering. Minderjarige deelnemers kunnen zich laten vertegenwoordigen door een van de ouders of een voogd. De inschrijver verklaart dan ook ouder te zijn dan 18 jaar op het moment van de vergadering,  en ofwel lid te zijn van Judo Club Bierbeek of op te treden als ouder of voogd van een minderjarige. De lidkaart van de Vlaamse Judo Federatie (VJF) geldt als bewijs. De registratie is niet verplicht, maar wel wenselijk om organisatorische redenen. U kan zich op de dag van de algemene vergadering nog steeds aanmelden en deelnemen aan de vergadering, mits aan de voorwaarden tot deelname voldaan is. Voor de stemming beschikt elk lid over 1 stem, elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen, mits voorleggen van een volmacht. 

Aanmelden via deze link

Volmacht formulier

Registratie voor een verkiesbare functie (webformulier)

Registratie mogelijk vanaf 1/1/2019 tot 31/1/2019

Alleen meerderjarige leden van Judo Club Bierbeek met een geldige vergunning op het moment van de algemene vergadering kunnen zich inschrijven voor de verkiesbare functie van bestuurslid. De bestuurders duiden onder mekaar minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Bij Judo Club Bierbeek zijn maximaal 6 bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 3 bestuursleden.

Aanmelden via deze link

Programma

Tijdsindeling

19:45 - 20:15:
Controle van inschrijvingen en vergunningen en uitdelen van stembiljet
Opgelet om 20:15 worden de inschrijvingen afgesloten. Na dit tijdstip kan er geen stemrecht meer verleend worden

20:15: start van de vergadering

21:30: einde vergadering en start van receptie

Agenda

 1. Vaststelling van de aanwezige clubleden of hun afgevaardigde (ouder of voogd)
 2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van vorig jaar
 3. Openingswoord en toelichting van de voorzitter
 4. Jaaroverzicht wat betreft de verantwoordelijkheden van de secretaris
 5. Jaaroverzicht wat betreft de verantwoordelijkheden van de penningmeester
 6. Ontlasting van de commissieleden voor het vorig boekjaar
 7. Voorstel en begroting voor volgend boekjaar 
 8. Werking en praktische organisatie van de club (organisatie van werkgroepen - website/facebook/fotos/sociale media/GDPR)
 9. Verkiezingen van het nieuwe bestuur en overdracht naar nieuwe verkozenen
 10. Algemene mededelingen
 11. Aangevraagde punten door de leden
 12. Huldigingen
 13. Varia
 14. Drankje

Contact

Wil je meer informatie aarzel dan niet iemand van het bestuur te contacteren (Contacts), of stuur een mailtje naar info@judoclubbierbeek.be of bel naar 0475 73 94 49 (Wim Vanhalewijck, secretaris Judo Club Bierbeek)