Voor info in verband met algemene vergadering:

Algemene Vergadering


Beste ouders en leden,

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen trainingen. De laatste training in 2018 is op vrijdag 21 december. We hervatten de trainingen op woensdag 9 januari 2019.

Alvast een prettig eindejaar.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.


WE WENSEN IEDEREEEEN GELUKKIG,

 GEZOND,SPORTIEEN GEWELDIG 2019 !

  


click HERE to enter