VJF nieuwsbrief februari 2011

Geplaatst 14 feb. 2011 23:36 door Judo Bierbeek

vjf header
Nieuwsbrief februari 2011

Algemene vergadering VJF

Inline Image

De uitnodiging voor de algemene vergadering VJF wordt in de loop van volgende week verspreid onder de aangesloten leden-clubs.

Datum: Zat. 19 maart 2011

Plaats: Gent Meeting Center
Akkerhage 2
9000 Gent

Tijdsindeling:

13.15 -13.45 uur : 
Controle van de volmachten en de vergunningen.
Opgelet : om stipt 13.45 worden de inschrijvingen afgesloten. Na dit tijdstip kan aan de clubafgevaardigde geen stemrecht meer worden verleend.

13.45 uur : toegang tot zaal

14.00 uur : aanvang algemene vergadering
 

terug Terug naar boven

Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub

Diverse ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld van de sportclub. Daar dit een belangrijk extraatje kan betekenen raden wij alle aangesloten leden aan zich hierover te informeren bij hun ziekenfonds zodat zij deze tussenkomst niet mislopen.
 

terug Terug naar boven

Bericht aan alle leden

Elke clubsecretaris wordt geacht onderstaande berichtgeving door te willen geven aan zijn aangesloten leden :

De Vlaamse Judofederatie respecteert strikt de wet op de privacy (wet van 8 december 1992) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (staatsblad 18 maart 1993 en 
3 februari 1999).
Alle persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om de ledenadministratie en doelgerichte communicatie met de leden van de Vlaamse Judofederatie vzw, Lange Akker 10 te 9240 Zele mogelijk te 
maken.

Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens in te kijken via de ter beschikking gestelde inloggegevens. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan ieder lid de eigen adres en communicatiegegevens verbeteren. De overige leden dienen steeds de clubsecretaris te contacteren bij vaststelling van foutieve gegevens.

Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ingebrachte of doorgegeven gegevens.

Elk lid wordt verzocht de handleiding leden op de website door te nemen : klik hier 

terug Terug naar boven

Samenwerking Fedes - sportkamp paasvakantie

Inline Image


Op zondag 30 januari 2011 ondertekenden de Federatie voor Dans en Sport (Fedes vzw) en de Vlaamse Judo Federatie (VJF) een samenwerkingsovereenkomst.

Dit gebeurde in het nog te verbouwen pand die Fedes begin 2010 verwierf langsheen de Steenkaai te Brugge. Lees meer

Wil je tijdens de paasvakantie alvast meegenieten van een sportkamp in samenwerking met Fedes? Meer info

terug Terug naar boven

Fiscale aftrekbaarheid sportkampen

Fiscale aftrekbaarheid kinderopvang

Nam uw kind, jonger dan 12 jaar deze zomer deel aan een judostage? Heeft u er aan gedacht hiervoor een fiscaal attest aan te vragen? Dergelijke stage kan namelijk ingebracht worden in de personenbelasting. Hiervoor volstaat het om een attest aan te vragen bij de organisator van de stage. Dit attest dient eenvoudigweg bij de belastingsaangifte te worden gevoegd. Deze regeling geldt eveneens voor alle andere stages gedurende het ganse jaar. 
Haast u bijgevolg om dergelijk attest aan te vragen zodat u dit fiscaal voordeel niet ontloopt. 
 

terug Terug naar boven

Stadskriebels

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert op 8 mei 2011 het initiatief "Stadskriebels"

terug Terug naar boven

Vorming Dartfish


Voor elkeen die video analyse software (Dartfish) gebruikt of wenst te gebruiken en betrokken is bij sport en beweging.

Beelden zijn een rijke informatiebron. Het is daarom noodzakelijk om objectief naar beelden te leren kijken, er uit te halen wat er werkelijk in zit en zo doende de werking maximaal efficiënt te kunnen sturen. En dat is het hoofddoel van deze vorming.

Meer info

 

terug Terug naar boven

Uitnodiging nationale en provinciale organisaties

Inline Image

Belgisch Kampioenschap jeugd 2011

Site BK Jeugd 2011

 

terug Terug naar boven

Uitnodiging ontmoetingen en tornooien clubs

Uitnodiging U11U13 Berlare 20/02/2011

Uitnodiging U11U13 Houthulst 05/03/2011

Uitnodiging U11U13 Ooigem 20/03/2011 - inschrijvingsformulier

Uitnodiging U11U13 Zelzate 20/03/2011

Uitnodiging U11U13 Evergem 17/04/2011

Uitnodiging U15 Izegem 05/03/2011 - inschrijvingsformulier

Uitnodiging U15U17U20+20 Evergem 16/04/2011

terug Terug naar boven

Inhoudstafel

  1. Algemene vergadering VJF
  2. Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub
  3. Bericht aan alle leden
  4. Samenwerking Fedes - sportkamp paasvakantie
  5. Fiscale aftrekbaarheid sportkampen
  6. Stadskriebels
  7. Vorming Dartfish
  8. Uitnodiging nationale en provinciale organisaties
  9. Uitnodiging ontmoetingen en tornooien clubs

Wordt deze email niet goed weergegeven? Lees de [online versie] hier.


Footer

Comments