VJF Nieuwsbrief september 2011

Geplaatst 19 sep. 2011 09:45 door Judo Bierbeek
vjf header

Nieuwsbrief september 2011

Wet op de privacy

Elke clubsecretaris wordt geacht onderstaande berichtgeving door te willen geven aan zijn aangesloten leden :

De Vlaamse Judofederatie respecteert strikt de wet op de privacy (wet van 8 december 1992) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (staatsblad 18 maart 1993 en
3 februari 1999).
Alle persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om de ledenadministratie en doelgerichte communicatie met de leden van de Vlaamse Judofederatie vzw, Lange Akker 10 te 9240 Zele mogelijk te
maken.

Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens in te kijken via de ter beschikking gestelde inloggegevens. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan ieder lid de eigen adres en communicatiegegevens verbeteren. De overige leden dienen steeds de clubsecretaris te contacteren bij vaststelling van foutieve gegevens.

Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ingebrachte of doorgegeven gegevens.

Elk lid wordt verzocht de handleiding leden op de website door te nemen.

terug Terug naar boven

Telefonisch contact met Vlaamse Judofederatie

De Vlaamse Judofederatie verwacht tijdens de nakende EK-periode heel wat telefonische oproepen van buitenlandse delegaties.

Om die reden wordt ons telefonisch welkomstbericht tijdens de  EK-periode (vanaf 03/08/2011-18/09/2011) aangepast.
 

Indien u heden onze diensten telefonisch contacteert krijgt u het volgende te horen :

Welcome at the Flemish Judofederation. Press 1 for English.

Welkom bij de Vlaamse Judoferatie. Druk 2 voor Nederlands.

 

Indien keuze 1 wordt gemaakt:

Press 2 for information about the European Championships

For all other information press 1

 

Indien keuze 2 wordt gemaakt :

Om u snel van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u alvast uw keuze te willen maken tussen onze verschillende diensten

Druk 1 voor administratief secretariaat

Druk 2 voor sporttechnisch secretariaat

Druk 3 voor topsport

 

Indien keuze 3 wordt gemaakt:

U krijgt afhankelijk van het tijdstip waarop u belt de coördinator topsport, één van onze medewerkers of het antwoordapparaat aan de lijn.  

 

=> Maandag en donderdag van 14.00 tot 16 uur :

Normaliter is tijdens deze tijdstippen de coördinator topsport aanwezig op het secretariaat of zal u doorgeschakeld worden naar haar GSM.

Bij afwezigheid van de topsportcoördinator zal één van de medewerkers van het secretariaat uw oproep verder trachten te behandelen.

 

=> Alle overige tijdstippen krijgt u de volgende boodschap te horen :

De coördinator topsport is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 14 tot 16 uur. Voor alle vragen m.b.t. boekingen van stages en buitenlandse wedstrijden verwijzen wij u door naar het administratief secretariaat, medewerker Nicole Degryse.

 

Voor alle specifieke topsportvragen en vragen m.b.t. selecties kan u eveneens steeds terecht op het mailadres van onze coördinator topsport zijnde els@vjf.be%u201D

 

Buiten de kantooruren krijgt u via het antwoordapparaat volgende boodschap te horen :

U spreekt met het antwoordapparaat van de Vlaamse Judofederatie. Onze kantoren zijn momenteel gesloten.

Voor onze openingsuren verwijzen wij u door naar onze website www. vjf.be

The Flemish Judofederation is closed at the moment.

You can reach us from Monday till Thursday from 8.30 till 12.30 and from 1 p.m till half past 4.

At Friday we are available from 8.30 till 12.30 and from 1 p.m. till half past 2.

terug Terug naar boven

Aanpassing hoofdstuk 1 huishoudelijk reglement 30/08/2011

Hoofstuk 1 van het huishoudelijk reglement werd gewijzigd met ingang van 02/09/2011.

Gelieve het oude exemplaar van dit hoofdstuk te willen vervangen door hoofdstuk 1, van kracht vanaf 02/09/2011.

 

terug Terug naar boven

Wanneer is je club BTW-belastingsplichtig?

Overeenkomstig artikel 4 van het BTW-Wetboek is een btw-belastingsplichtige eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, levering van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven.

Elke sportclub, feitelijke vereniging of vzw voldoet in principe aan die definitie en kwalificeert dus als een btw-belastingsplichtige. Dit wil nog niet zeggen dat elke sportclub ook een btw-nummer moet aanvragen.  Er kunnen immers een aantal btw-vrijstellingen van toepassing zijn.

Het Dynamo Project wil sportclubs informeren en helpen om hun btw-formaliteiten in orde te brengen.

Sportclubs aangesloten bij een VSF-federatie kunnen zich gratis kandidaat stellen voor een btw-maatopleiding.

Klik hier voor meer informatie over de btw-maatopleiding van het Dynamo Project.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Vrijwilligersregister

Er bestaat strikt gezien geen verplichting om vrijwilligers, in welke omstandigheid ook, in te schrijven in een register. De enige verplichting die je als organisatie wel hebt, als je een forfaitaire kostenvergoeding geeft, is het bijhouden van een boekhoudkundige lijst van die vergoedingen aangezien je bij een controle moet kunnen aantonen welke forfaitaire vergoedingen je hebt uitbetaald.

Het gebruik van een vrijwilligersregister is dus niet verplicht, maar kan wel handig zijn om het overzicht over jouw vrijwilligers en hun onkostenvergoedingen bij te houden.
Het Dynamo Project ontwikkelde een eenvoudig en handig digitaal document dat dienst kan doen als vrijwilligersregister.
Is jouw geïnteresseerd om daarmee te werken, surf dan naar www.dynamoproject.be en ga naar "Producten - Vrijwilligers" om het document te bestellen

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Vraag van de maand : contractuele aansprakelijkheid

Huurt u een lokaal voor uw club? Opgelet : de schade aangebracht door vrijwilligers aan een gehuurd goed valt niet onder onze standaardverzekering.

Hiervoor dient u de bijkomende verzekering contractuele aansprakelijkheid (zie blz 13 vademecum verzekering) aan te vragen.

terug Terug naar boven

Nieuwe educatieve instrumenten om rond dopingpreventie te werken

Het team Medisch Verantwoord sporten stelt enkele nieuwe educatieve instrumenten om rond dopingpreventie te werken. Ontdek ze hier!

Enerzijds stelt het team MVS het Real Winner programma (http://flanders.realwinner.org/) en anderzijds de Play True Quiz van WADA (http://quiz.wada-ama.org/) voor. Deze instrumenten zijn gratis, online en beschikbaar in het Nederlands.

Het Real Winner programma is een educatief programma online voor recreatieve en professionele sporters, sportfederaties en sportclubs, trainers, leerkrachten en andere personen die betrokken zijn bij de sport. Het programma behandelt de verschillende aspecten van de Wereld Anti-
Doping Code en de Vlaamse antidopingregelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules. Hier vind je een fiche met meer uitleg over het Real Winner programma.

Op 16 juni 2011 nam het team Medisch Verantwoord Sporten van de Vlaamse overheid deel aan de jaarlijkse Apotheose van de actie "10 voor Schoolsport" van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Aan meer dan 1.000 schoolsportgangmakers en leerkrachten L.O. werd informatie aangereikt over een dopingvrije sport, gezond en verantwoord sporten en sportethiek. Lees hier het verslag met enkele foto's van het evenement.

In dit verband werd een lesfiche rond dopingpreventie voor het middelbaar onderwijs geactualiseerd. Deze lesfiche is zeker ook te gebruiken binnen een sportvereniging of een andere context om met jongeren een gesprek aan te gaan rond doping.

Voor meer informatie over een dopingvrije sport, consulteer de website http://www.dopinglijn.be/ of stel uw vraag via dopinglijn@vlaanderen.be. Uiteraard zijn er ook gratis folders en posters ter ondersteuning van jouw acties en communicaties te verkrijgen. Neem hiervoor een kijkje op www.dopinglijn.be/dopinglijn/bestellen.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Subsidies voor gemeenten inzake kleinschalige sportinfrastructuur

Minister Muyters lanceert een nieuw subsidiereglement voor gemeenten inzake kleinschalige sportinfrastructuur.

De Vlaamse minister van Sport maakte op de begroting 2011 en 2012 van de Vlaamse overheid (ten bedrage van 5.750.000 euro) financiële middelen vrij voor de aanleg van Finse looppistes of de vervanging/ aanleg van een sportvloer in overdekte sportruimten. Gemeentelijke sportdiensten kunnen hiertoe een subsidieaanvraag indienen.

Meer informatie via het Bloso of dit persbericht.

Goed nieuws dus voor sportclubs, aangezien zij de hoofdgebruikers van deze sportinfrastructuur zijn.

Clubs die nood hebben aan bv.  een Finse looppiste of de renovatie/ aanleg van een sportvloer, maken dit het best zo snel mogelijk kenbaar aan de gemeente. Zo kan de gemeente maximaal inspelen op de behoefte(n) van deze clubs.

De gemeenten hebben tot 14 oktober 2011 de tijd om hun dossiers in te dienen.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub

Diverse ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld van de sportclub. Daar dit een belangrijk extraatje kan betekenen raden wij alle aangesloten leden aan zich hierover te informeren bij hun ziekenfonds zodat zij deze tussenkomst niet mislopen.

terug Terug naar boven

Promotiecampagne 2011

Binnenkort gaat de promotiecampagne opnieuw van start.
Nieuwe leden (die nog geen judo beoefend hebben) kunnen genieten van een promotieverzekering voor de duurtijd van 8 lessen binnen de periode van 1 september tot en met 31 oktober.

Lees het reglement en de belangrijke info i.v.m. het doorgeven van initiatieleden

Formulier

terug Terug naar boven

Kerststage judo 2011

Zin om je kerstvakantie in te vullen met een toffe en leerrijke judostage?

Schrijf je dan snel in voor de Fedes kerststage!

terug Terug naar boven

Actie ingangtickets Europees Kampioenschap U20 2011

Het Europese Kampioenschap komt eraan! Van 16 tot 18 september is het zover.

Een unieke gelegenheid voor je club om een Europees Kampioenschap mee te beleven in eigen land.

Speciale actie voor de aangesloten judoclubs VJF :

Slecht 150 euro voor 10 kaarten (3 dagen pass/€15 stuk)   2 kaarten gratis

Meer info

 

terug Terug naar boven

Versoepeling deelnemingsvoorwaarden VJF-kampioenschappen

De raad van bestuur dd. 30/08/2011 heeft beslist om de initieel gecommuniceerde deelnemingsvoorwaarden van 1 jaar en 1 dag lidmaatschap voor de VJF-kampioenschappen te versoepelen. De raad van bestuur KBJB dd. 03/09/2011 volgde deze stellling waardoor de versoepeling tevens geldt voor de nationale kampioenschappen en de nationale interclubfinale.

De raad van bestuur dd. 30/08/2011 besliste dat :

(1) judoka's met een geldige vergunning sinds 1 jaar 1 dag op de dag van de wedstrijden automatisch worden toegelaten.
(2) judoka's die niet voldoen aan (1) maar wel een aaneensluitende vergunning van 1 jaar 1dag binnen de 3 jaar voor de wedstrijddag hebben gehad, kunnen deelnemen wanneer zij de bewijslast zelf voorleggen. Bewijs dient geleverd te worden door middel van oude vergunningskaarten, officiële ledenlijsten of een officieel aansluitingsoverzicht vanuit de ledenapplicatie. Dit laatste kan door iedere judoka zelf via zijn persoonlijke inloggegevens opgevraagd worden. (voorbeeld aansluitingsoverzicht)

(3) judoka's die niet voldoen aan bovengenoemde regelgevingen (1) of (2) niet kunnen deelnemen.

Judoka's die aangesloten waren bij de FFBJ komen ook in aanmerking voor de vooropgestelde deelnamecriteria. Zij dienen evenwel een apart schrijven te richten aan de sporttechnisch coördinator Leen Dom (leen@vjf.be)

Alle judoka's hebben er alle belang bij voorafgaandelijk aan hun inschrijving te controleren of zij al dan niet in aanmerking komen voor inschrijving. Indien men inschrijft wordt men geacht in orde te zijn met de regelgeving. Iedere judoka die inschrijft dient het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen. Judoka%u2019s die achteraf niet in orde blijken te zijn zullen geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 

terug Terug naar boven

Inschrijving kampioenschappen najaar 2011

De Vlaamse Judofederatie heeft een digitaal inschrijvingssysteem voor de nakende kampioenschappen van dit najaar ontwikkeld. Dit laat elke judoka, secretaris of hoofdtrainer toe om op een eenvoudige manier een inschrijving of raadpleging via  het systeem te verrichten.

Bovengenoemde personen dienen hiervoor de hun ter beschikking zijnde persoonlijke aanloggegevens te gebruiken.

In de handleiding voor leden vindt u alle info terug m.b.t. het bekomen van uw paswoord.

 

Provinciale Kampioenschappen :

De inschrijvingen voor de provinciale kampioenschappen zijn gestart.

Op elke provinciale website is linksboven een knop in het menu zichtbaar.

Kunnen enkel de inschrijvingen ingeven : hoofdtrainer, secretaris, penningmeester en voorzitter.

Let op : u kan enkel deelnemen aan het PK van de provincie waar uw club deel van uitmaakt. Alle inschrijvingen sluiten af op zondag 2 oktober !

 

Belgisch Kampioenschap

Op 5 en 6 november 2011 gaat in Ronse het Belgisch kampioenschap heren en dames door.

Vanaf 6 september kan u linksboven op de hoofdpagina van www.vjf.be de knop terugvinden waarmee de clubs hun judoka's online kunnen inschrijven. De inschrijvingen sluiten af op 25 september 2011.

Inschrijving is pas geldig na betaling van 5 euro inschrijvingsgeld op rekeningnummer 780-5773590-66 (Vlaamse Judofederatie, Lange Akker 10 9240 Zele)

terug Terug naar boven

InfoRegionaal Kampioenschap senioren 2011

Lees hier de informatie m.b.t. het Regionaal Kampioenschap senioren 2011

 

 

 

 

 

terug Terug naar boven

Wedstrijdreglement Belgisch Kampioenschap Senioren

Wenst u deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap senioren 2011?
Bekijk hier het reglement

terug Terug naar boven

Flanders Judo Cup : flyer

Bekijk de flyer

terug Terug naar boven

Hyundai Cup 2011

Neemt uw club deel aan de Hyundai Cup 2011?

Onbekend object

 

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie terug :

- Reglement Hyundai Cup 2011

- Uitleendocument

- Ploeglijst dames en heren

terug Terug naar boven

Hyundai Cup 2012 : oproep tot organisatoren

Ook in 2012 zal de Vlaamse Judofederatie de interclub organiseren. Voor de lokale organisatie, gaat de VJF jaarlijks op zoek naar geïnteresseerde clubs.

Geïnteresseerde clubs kunnen hun kandidatuur stellen

terug Terug naar boven

Open Trofee Groen/Blauw Wachtebeke - 01/10/2011

De VJF stimuleert via haar beleidsplan de organisatie van katatornooien , ne-wazatornooien en groen-blauwtornooien..
 Het eerstvolgende tornooi dat hierin past is de "Open trofee groen & blauw O-VL"  te Wachtebeke op 1 oktober 2011.  Inschrijven kan nu reeds via de website .

terug Terug naar boven

Uitnodiging ontmoeting U11/U13 Herne - 15/10/2011

Uitnodiging U11 Herne - 15/10/011

Uitnodiging U13 Herne - 15/20/2011

terug Terug naar boven

Inhoudstafel

 1. Wet op de privacy
 2. Telefonisch contact met Vlaamse Judofederatie
 3. Aanpassing hoofdstuk 1 huishoudelijk reglement 30/08/2011
 4. Wanneer is je club BTW-belastingsplichtig?
 5. Vrijwilligersregister
 6. Vraag van de maand : contractuele aansprakelijkheid
 7. Nieuwe educatieve instrumenten om rond dopingpreventie te werken
 8. Subsidies voor gemeenten inzake kleinschalige sportinfrastructuur
 9. Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub
 10. Promotiecampagne 2011
 11. Kerststage judo 2011
 12. Actie ingangtickets Europees Kampioenschap U20 2011
 13. Versoepeling deelnemingsvoorwaarden VJF-kampioenschappen
 14. Inschrijving kampioenschappen najaar 2011
 15. InfoRegionaal Kampioenschap senioren 2011
 16. Wedstrijdreglement Belgisch Kampioenschap Senioren
 17. Flanders Judo Cup : flyer
 18. Hyundai Cup 2011
 19. Hyundai Cup 2012 : oproep tot organisatoren
 20. Open Trofee Groen/Blauw Wachtebeke - 01/10/2011
 21. Uitnodiging ontmoeting U11/U13 Herne - 15/10/2011

 


Comments